اسپری‌های کولیس ترمز AKEMI لاک‌های تک جزئی با کیفیت بالای بر پایه رزین آکریلیک بوده و شامل حلال می‌باشند. محرک‌ها بدون کلروفلوئورورکربن (CFC) هستند. ویژگی‌های این محصول عبارتند از:

- خشک شدن سریع

- چسبندگی بسیار خوب به آهن، آلومینیوم، چوب و فلزات سبک

- مقاومت به آب و هوا و عدم زرد شدن

- سختی سطح بالا، و به طور همزمان الاستیسیته خوب

- بدون سرب و کلروفلوئورو کربن (CFC)

- مقاوم به بنزین، نمک آب شده و کارواش.

اسپری‌های کولیس ترمز AKEMI برای تأیید کولیس ترمز به وسیله رنگ استفاده شده و کاربرد آنها به ویژه در حاشیه چرخ‌های اسپرت است.
1. مطابق با دستورات تولیدکننده ماشین را با جک بالا برده و چرخ را جدا کنید.

2. تمامی زنگ‌ها، روغن و چربی‌ها را از کولیس زدوده، آنها کاملاً تمیز کرده و خشک کنید.

3. سطوحی که نباید رنگ شوند را بپوشانید (مانند صفحه ترمز، پدال ترمز و شلنگ ترمز).

4. با استفاده از اسپری پرایمر طوسی کمرنگ AKEMI سطح را پیش‌آغشته کنید: دمای کاربردی بهینه 25-15 درجه سانتی گراد است.

5. قوطی را قبل از استفاده به مدت چند دقیقه به خوبی تکان دهید و صدای گوی اختلاط را بشنوید.

6. لایه‌ای نازک از محصول را به صورت ضربدری در اسپری‌کردن‌های متوالی و با فاصله حدود 25 سانتی گراد اعمال کنید. در صورت لزوم چندین لایه را اعمال کنید. بهینه دمای کاربردی: 25-15 درجه سانتی گراد

7. بعد از حدود 10 دقیقه دیگر گرد و غبار به رنگ نمی‌چسبد و بعد از حدود 50 دقیقه به اندازه کافی خشک است که بتوان آن را جابه‌جا کرد.

- به منظور محافظت از دست‌ها از دستکش مایع AKEMI استفاده کنید.

- در دماهای بسیار بالا یا در نور شدید خورشید از آن استفاده نکنید. در این صورت، رنگ بسیار سریع خشک شده و به خوبی گسترده نمی‌شود (شکوفه می‌زند). دمای کاربردی بهینه: 25-15 درجه سانتی گراد.

- اگر پرکننده به جای یک لایه ضخیم در چند لایه نازک اعمال شود، خشک شدن بهتر صورت می‌گیرد.

- نیازی نیست که بعد از اتمام کار، نازل اسپری را خالی کرد.

- نواحی که به طور تصادفی اسپری شده‌اند را می‌توان با استفاده از رقیق‌کننده جهانی AKEMI تمیز کرد (سازگاری را بررسی کنید).

- قبل از دور انداختن قوطی اسپری در زباله خانگی، آن را کاملاً تخلیه کنید.

رنگ : قرمز، زرد، آبی

دانسیته :تقریبا 0.8 گرم بر سانتی متر مکعب

خشک شدن :

بعد از حدود 10 دقیقه گرد و غبار به آن نمی‌چسبد

بعد از حدود 25 دقیقه دست به آن نمی‌چسبد

بعد از حدود 50 دقیقه به حدی خشک می‌شود که می‌توان آن را جابه جا کرده و صیقل داد.

پوشش : تقریباً 3/1 متر مربع برای هر قوطی