• دستگاه 650RX

دستگاه HTC 650RX

HTC در حال حاضر ماشین ساب جدیدی بر اساس روش های قابل اعتماد خود ایجاد کرده است. ماشین 650RX با ویژگی هایی طراحی شده که سطح جدیدی در ماشین های ساب سنگ به شمار میرود.کنترل های رادیویی در این مدل، اپراتور را از استرس و ارتعاش دور میکند که نظارت و خدمات در ساب را ساده تر کرده است.شعاع چرخش بهتر و زمان موثرتر ساب از مزایای این دستگاه است که برای سطوح  کوچک و بزرگ مناسب است.

 

ویژگی های اصلی:

  • کنترل رادیو
  • دستگیره ی بزرگتر در این مدل
  • حرکت راحت تر در سطوح کوچک
  • سیستم خنک کننده
  • طراحی ارگونومیک
  • سیستم یکپارچه ی وزن برای تنظیم فشار ساب سنگ
  • هزینه ی نگه داری کمتر و دوام بیشتر
  • کنترل رادیویی منحصر به فرد و انعطاف پذیر
  • کنترل رادیویی بسیار ساده و موثر

قیمتطول/mmعرض/mmارتفاع/mmموتور/kw قدرت مصرف/ampولتاژفرکانس/هرتزفشار ساب/kgسرعت/دور بر دقیقهعرض ساب/mmدیسک ساب/mmتعداد موتور سابمدل
تماس بگیرید1347849134711253*40050200-260300-13008003*2701800classic

دستگاه 650RX
دستگاه 650RX
دستگاه 650RX
دستگاه 650RX