دستگاه HTC 800classic

HTC 800classic یک دستگاه بسیار موثر وکارآمد است که قدرت بالای این دستگاه  کار با آن را آسان تر کرده است. مدل کلاسیک به یک سیستم استوانه ای مجهز است  که قدرت ماشین را افزایش میدهد و موجب می شود که نیاز به سرویس و تعمیر کاهش پیدا کند. این مدل ها با موتور 110 کیلو وات ساخته میشوند که قدرت آن ها را افزایش میدهد.

 

ویژگی های اصلی:

  • مدل کلاسیک با سه چرخ ساب مدل سازی شده است
  • دستگاه بسیار بزرگ است و در عین حال کار با آن آسان میباشد که  عملکرد دستگاه را بالا میبرد
  • وزن اضافی ، فشار دستگاه ساب را افزایش میدهد
  • از نظر اقتصادی مقرون به صرفه
  • تجهیزات بالا

قیمتطول/mmعرض/mmارتفاع/mmموتور/kw قدرت مصرف/ampولتاژفرکانس/هرتزفشار ساب/kgسرعت/دور بر دقیقهعرض ساب/mmدیسک ساب/mmتعداد موتور سابمدل
تماس بگیرید1347849134711253*40050200-260300-13008003*2701800classic

HTC 800classic