• ضدسر بوش همر
  • ضدسر بوش همر
  • ضدسر بوش همر

ضد سر BUSH HAMMER

BUSH HAMMER یک ابزار ویژه منحصر به فرد است که  توسط klindex طراحی شده  و کاربرد های متفاوتی دارد:

  • ایجاد ایمنی ضد لغزش روی سنگ مرمر، گرانیت و سنگ های طبیعی
  •  حذف چسب، روکش جلا و رزین
  •  برای شکستن پوشش ضخیم که با ابزار های معمولی به سختی حذف می شود
  • ایجاد "جلوه بصری" در پانل های پیش ساخته
  •  تخریب هر نوع سطح
  •   آماده سازی کف

* Klindex  برای تمام ماشین آلات خود BUSH HAMMER اختصاصی آن ماشین را طراحی کرده است.

مدل های مختلف BUSH HAMMER :