۱۱ اردیبهشت ۹۹

نگهداری و مراقبت سنگ طبیعی بخش ۳

هیچ چیز زیباتر از ماندگاری سنگ طبیعی وجود ندارد. با مراقبت سنگ مناسب و نگهداری منظم ، سنگ شما می تواند یک عمر دوام داشته باشد. […]
۱۷ اردیبهشت ۹۹

چگونه اپوکسی را از بتن پاک کنیم؟

از بین بردن اپوکسی از بتن اگر خانه ای قدیمی تر با کف گاراژ رنگی خریداری کرده اید ، احتمال آن وجود دارد که از رنگ […]
۲۱ اردیبهشت ۹۹

رزین چیست؟

رزینهای اپوکسی یک سیستم دو جزء است که از رزین و سخت کننده تشکیل شده است. با مخلوط کردن دو جزء ، یک واکنش شیمیایی صورت […]