گرانیت سیلور نروژ
۲ خرداد ۹۷
گرانیت Baltic brown نروژ
گرانیت Baltic Brown
۲ خرداد ۹۷
گرانیت سبز نروژ

    خواص فیزیکی

    مقاومت فشاری خشک/KG/〖CM〗^2مقاومت فشاری مرطوب/KG/〖CM〗^2جذب آب(%)چگالی/G/〖CM〗^3تخلخل (%)سختی
    217___0.212.8______