گرانیت سبز نروژ
گرانیت سبز نروژ
۲ خرداد ۹۷
گرانیت آبی نروژ
گرانیت آبی نروژ
۲ خرداد ۹۷
گرانیت Baltic brown نروژ

    خواص فیزیکی

    مقاومت فشاری خشک/KG/〖CM〗^2مقاومت فشاری مرطوب/KG/〖CM〗^2جذب آب(%)چگالی/G/〖CM〗^3تخلخل (%)سختی
    150___0.162.68______