آکپوکس 1016 میکروفیلر

این محصول 2 جزئی، بسیار مایع و شامل یک جزء رزین اپوکسی به همراه یک سفت کننده (هاردنر) با آمینه اصلاح شده است. این محصول دارای ویژگی های برجسته زیر است:

- ساختاری بسیار مایع دارد و بنابراین نفوذ خوبی در ترکهای مویی دارد.

- عاری از حلال است. بنابراین خاصیت پر کنندگی خوبی دارد .

- کارایی بسیار بالایی دارد و رنگ را قویاً تشدید می کند.

- مدت زمان کاری کوتاهی دارد و تمایل کمی به زرد شدن دارد.

- بوی کمی از خود ساطع می کند.

این محصول به ویژه در صنعت پردازش سنگ برای پرکردن شکافهای ریز و ترکهای مویی، همچنین انسجام سطح در سنگهای طبیعی، سیمان و بتن آشلار بکار می رود. این محصول رنگ سنگهای طبیعی را تشدید می کند.
1- سنگ اسلب باید از قبل کالیبره، تمیز و خشک شده باشد .

2- اگر سطح سنگ از قبل تا دمای 60 الی 70 درجه سانتی گراد گرم شده باشد ،قدرت نفوذپذیری و تشدید رنگ به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

3- درصد استفاده محصول 3 بخش از جزء یک و 1 بخش از جزء دو(بر اساس وزن) می باشد که باید به خوبی با یکدیگر ترکیب شوند. (مثلاً 75 گرم جزء یک با 25 گرم جزء دو )

4- می توان در صورت لزوم می تواند از خمیر رنگ آکمی حداکثر تا 5 % برای رنگ دهی استفاده کرد.

5- مخلوط حاصل به مدت 1 الی 2 ساعت در دمای 20 درجه سانتی گراد قابل استفاده است و باید با یک برس یا کارک دندانه دار روی سطح مالیده شود .روی سطوحی که قدرت جذب بالایی دارند عملیات را بیش از یک بار انجام دهید.

6- پس از گذشت یک روز در دمای معمولی اتاق ، سطح می تواند پولیش و ساب زده شود.

7- فشار وارد شده بر روی سنگها باید نهایتاً 1 الی 1.5 بار باشد. تمیز نمایید. AKEMI Universal Thinners 8- ابزار آلات را با محصول تینر

9- روند خشک شدن به افزایش و یا کاهش دما بستگی دارد.

10- پس از استفاده کامل از محصول، محتویات قوطی را به طور کامل تخلیه نمایید و ظرف خالی را در محل بازیافت قرار دهید.

- نسبت 3:1 ترکیب دو جزء باید کاملاً رعایت شود تا خواص شیمیایی و مکانیکی مناسب حاصل گردد. مازاد چسب و هادرنر به صورت پلاستیک در می آید و یا ممکن است در لبه¬ها باعث تشدید رنگ شود.

- برای خارج کردن جزء یک و جزء دو از قوطی هایشان، باید از ظروف جداگانه استفاده کنید.

- مدت زمان کاری بیش از حد باعث کاهش قدرت نفوذ می¬شود. - ممکن است افزایش یا کاهش رنگ در قسمتهایی از سنگ و شکافها کمتر و یا بیشتر شود. بنابراین پیشنهاد می شود ابتدا کار را روی یک سطح نمونه آزمایش کنید.

- برای بدست آوردن کیفیت لازم از سگمنت های با کیفیت روی سطح استفاده نمایید.

- در دمای زیر 15 درجه سانتی گراد نباید از این محصول استفاده کرد زیرا به اندازه کافی سخت نخواهد شد.

- در صورت خشک شدن امکان کندن رزین توسط حلال میسر نمی باشد. در صورت لزوم بصورت مکانیکی و با افزایش درجه حرارت بیش از 200 درجه سانتی گرد می توان آن را جدا نمود.

- در صورتی که مطابق با دستور العملهای ارائه شده رفتار شود رزین مورد نظر پس از سخت شدن برای سلامتی مضر نخواهد بود.

مشخصات فنی:

رنگ :

هر دو جزء : شفاف – بی رنگ

چگالی:

جزء یک: 1.07 گرم / سانتی متر مکعب

جزء دو : 0.96 گرم / سانتی متر مکعب

مقدار مورد نیاز: حدود 100-200 گرم / متر مربع

زمان کاری:

الف) در دمای متغییر و مقدار 100 گرم:

15درجه سانتی گراد: 2-4 ساعت

20 درجه سانتی گراد: 1-2 ساعت

40 درجه سانتی گراد: 0.5 -1 ساعت

ب)زمان سخت شدن سنگهای اسلب که قبل از فرآوری تا دمای 20 و یا 40 درجه گرم شده باشند.

20 درجه سانتی گراد: 18-24 ساعت

40 درجه سانتی گراد: 4 -8 ساعت

لایه نازک سطحی بدون چسب:

20 درجه سانتی گراد: حدود 3 ساعت

40 درجه سانتی گراد: حدود 1.5 ساعت

60 درجه سانتی گراد: حدود 1.5 ساعت