• ابزار ساب سرامیک
  • ابزار ساب سرامیک

ابزار ساب سرامیک

گرانیتی2

KIRISTAL BLACK  یک کرم جدید برای پرداخت گرانیت است با توجه به سیستم حرارتی ماشین و دیسک ها KIRISTAL BLACK  میتواند به طور یکنواخت به شکاف ها نفوذ کند و یک لایه ی محافظتی روی سطوح ایجاد میکند.