• ابزار ساب گرانیت

ابزار ساب گرانیت

گرانیتی1

Kristal blu  کرم ساب و پولیش جدیدی است که به طور خاص برای پرداخت گرانیت ساخته شده است. استفاده دوره ای از این محصول روشنایی را در طولانی مدت حفظ و مقاومت در برابر رفت و آمد بالا را بهبود می بخشد.