اسپری اتاق اتومبیل عاری از سیلیکون

اسپری کاکپیت AKEMI یک عامل تمیزکننده است که با اثر آنتی‌استاتیک و جلابخشی و محرک‌های دوستدار طبیعت، آلودگی را از بین می‌برد.

-بدون سیلیکون

-پرداخت ماتی برای همه سطوح پلاستیکی ایجاد می‌کند.

-آنتی استاتیک، اثر دافعه گرد و غبار و آب

-بوی خوب

اسپری کاکپیت AKEMI، تمامی قسمت‌های درون اتومبیل مانند کابین، سقف وینیلی داخل و حصیرهای لاستیکی را تمیز، حفظ و از آنها محافظت می‌کند. این محصول پرداختی مات به مواد داده و بوی خوبی دارد. این محصول اثری آنتی استاتیک، ضد آب و گرد و غبار دارد. آلودگی‌هایی مانند نیکوتین و ساییدگی کفش‌ها را از بین می‌برد. در صورتی که به طور منظم اعمال شود از سطح در مقابل کم‌رنگ شدن و خشک شدن محافظت می‌کند.
1.سطحی که باید اصلاح شود باید تمیز، بدون گردوغبار بوده و به صورت شیمیایی پیش اصلاح نشده باشد.

2.قوطی را به مدت چند دقیقه به خوبی تکان دهید.

3.اسپری کابین را به صورت یکنواخت بر روی سطح اعمال کنید.

4.سپس لایه خیس را با یک پارچه تمیز، نرم و بدون کرک بمالید تا زمانی که جلای یکنواختی در تمامی بخش‌ها ایجاد شود.

- ابتدا سازگاری را در یک ناحیه نامشخص بررسی کنید.

- آن را بر روی فرمان اتومبیل، پدال‌ها، صندلی‌ها و پشتی صندلی‌ها اعمال نکنید.

- برای دفع مناسب ضایعات ظرف باید کاملاً تخلیه شده باشد.