اسپری پاک کننده ی پلاستیک

اسپری تمیزکننده AKEMI برای بخش‌های پلاستیکی یک اسپری تمیزکننده بر پایه حلال‌ها است. ویژگی‌های این محصول عبارتند از:

- خشک شدن سریع

- اثر تمیزکنندگی خوب

اسپری تمیزکننده AKEMI برای تمیز کردن بخش‌های پلاستیکی قدیمی و جدید (مانند PC، ABS، PVC) استفاده می‌شود. پیش اصلاح بااین تمیزکننده پایه و اساس چسبندگی بهینه و دوام محصولات AKEMI برای بخش‌های پلاستیکی است.
1. تمامی آلودگی‌های زبر را از بین ببرید (مانند حشرات و لکه‌های قیر).

2. چند دقیقه قوطی را به خوبی تکان دهید. بهترین دمای کاربردی 15 تا 25 درجه سانتی گراد است.

3. محصول را اسپری کرده و پاک کنید.

4. در صورتی که آلودگی باقی مانده است دوباره از آن استفاده کنید.

5. بعد از خشک شدن کامل از محصولات AKEMI برای بخش‌های پلاستیکی استفاده کنید.

- برای دفع مناسب ضایعات، ظرف باید کاملاً تخلیه شده باشد.
رنگ : بدون رنگ

دانسیته: تقریبا 0.77گرم بر سانتی متر مکعب