• برس های نظافتی

برس های نظافتی

وقتی که سطوح کثیف و خراشیده شده اند وقت آن رسیده که  از برس های  ANTIQUE FINISHING ها استفاده کنیم. بازیابی سنگ ها، کاشی های سرامیکی و گرانیت با استفاده از این  برس ها هم به صورت خشک و هم با آب بسیار سریع و آسانی خواهد بود.

انواع برس های نظافتی:

brush1
برس های نظافتی
برس های نظافتی