تمیزکننده رادیاتور

تمیزکننده رادیاتور AKEMI یک عامل تمیزکننده بر پایه اسیدهای غیرآلی با افزودنی‌های بازدارنده‌ی خوردگی است.
تمیزکننده رادیاتور AKEMI برای زدودن باقی‌مانده‌های آب سخت و زنگ‌زدگی از تانک‌های آهن گالوانیزه، رادیاتورهای ماشین، لوله ها و دیگر بخش‌های آهن گالوانیزه در محدوده‌ی وسیعی از بخش‌های صنعتی استفاده می‌شود.
1. میزان: g 100 تمیزکننده رادیاتور برای 4-3 لیتر آب خنک‌کننده مناسب است.

2. تمیزکننده رادیاتور را مستقیماً به رادیاتور اضافه کنید.

3. اجازه دهید موتور برای حدود 10 دقیقه در دور پایین کار کند و سپس موتور را خاموش کنید.

4. اجازه دهید تمیزکننده به مدت 2-1 ساعت اثر کند، سپس موتور را دوباره روشن کرده و باز هم اجازه دهید در دور پایین اجرا کند.

5. سیستم خنک‌کننده را تخلیه کرده و سپس حداقل دو بار آن را با آب تمیز و ولرم شستشو دهید. تنها زمانی اجازه دهید موتور کار کند که سیستم خنک‌کننده کامل باشد.

6. بعد از تمیز کردن برای آخرین بار، سیستم خنک‌کننده را با آب گرم پر کرده و در صورت نیاز ضدیخ را اضافه کنید.

- تمیزکننده رادیاتور برای سیستم‌های حاوی آب آشامیدنی مناسب نیست.

- تمیزکننده رادیاتور نباید با موادی حساس به اسیدها (مانند سنگ آهک یا مرمر صیقل خورده) در تماس باشد.

رنگ : سفید

ظاهر: پایدار

مقدار pH :

2-1 (10 g/l)