آب بندی :

این شرکت با استفاده از دانش فنی ، مواد و راهکارهای تخصصی ارائه شده توسط شرکت آکمی امکان آب بندی نمودن استخرهای شنا، آب نما، مخازن، باغچه های آپارتمانی، دیواره های زیرزمین و..... را دارا می باشد. با استفاده از این روش می توان کلیه سطوح بتنی ، سیمانی و آجری را آب بندی نموده و یا ترک های موجود در استخرهای شنا را به سرعت ترمیم و بازسازی نمود. همچنین با استفاده از این روش دیواره هایی که در تماس با آب، بخار آب، نم و رطوبت هستند مانند استخر، جکوزی، اتاق ماساژ، حمام و ..... را بکلی عایق نمود.

استخر

بام