مقاوم سازی:

این شرکت با استفاده از طیف وسعی از اپوکسی های شرکت آکمیامکان ارائه راهکار های مناسب جهت مقاوم سازی بافت های ضعیف، ترک های مویی، رگه های خاکی و ترمیم شکستگی سنگ را دارا می باشد.

پشت سنگ

مقاوم سازی نما

مقاوم سازی سنگ کف

مقاوم سازی کف