از جمله اقدامات شرکت پاویر تجارت ایرانیان میتوان به نصب انواع سنگ ها و سرامیک ها اشاره کرد که با استفاده از بهترین ابزارآلات  نصب و به کارگیری بهترین نیروی اجرایی و فنی ،آماده ی ارائه ی خدامات می باشد.

اسلب

تایل