شرکت پاویر بابهره گیری از بهترین ماشین آلات نظافتی و همچنین با استفاده از مرغوب ترین مواد تمیزکننده ،آماده ی ارائه ی کلیه اقدامات مربوط به نظافت تخصصی سطوح  سنگی، سرامیکی و... می باشد.

شستشوی کف

شستشوی کف
شستشوی کف 2

شستشوی نما

شستشو
شسشتشو دیوار 4

لکه بری

لکه گیری

سیمان برداری

پاک کننده سیمان