برای محافظت سنگ  میتوان از عایق نانو استفاده کرد که با سه روش امکان پذیر است:

1- Coating با سیلر

اين عمل مثل قرار دادن يك شيشه روي سنگ است و مشکلات خاص خود را دارد.از جمله:
الف) باعث عدم تنفس سنگ ميشود
ب) ضريب سايش اكثر كوتينگها پايين است
ج)ضريب انبساط حرارتي عايق استفاده شده با سنگ متفاوت ميباشد
د)اكثرا تغيير رنگ ميدند
ی)پوسته ميشوند
ر) شوره ها از پشت سنگ به سطح سنگ منتقل ميشود و بين لايه كوتينگ و سنگ ميماند

٢. اشباع كننده

اين مواد بيشتر در بازار به صورت تركيبي با آب هستند يعني حامل آنها آب است و بيشتر در فضاي بين مولكولي جاي گذاري ميشوند.
در صورت كه استفاده از اين مواد نيز مشكلات خاص خود را دارد:
الف)منافذ تنفسي سنگ را پر ميكنند
ب) ماندگاري كمي دارند مخصوصا در سطوح افقي
ج) اكثرا با اب جاي گذاري ميشوند و با اب نيز برداشته ميشوند
د)ماندگاري اين مواد بين ٢ تا ٣ سال هست.

٣. مواد نانو با عملكرد نانو

اين مواد با مولكول ها واكنش داده و رفتار مولكول را عوض ميكنند يعني دور مولكول يک غشا تشكيل داده و خاصيت چسبندگي مولكولي را تقريبا صفر ميكند. اين عمل در حالي هست كه منافذ تنفسي و فضاي بين مولكولي باز است و سنگ نفس ميكشد.
مواد نانو آلماني هيچ گونه تایثری در تغییر رنگ سنگ ندارد و صرفا به سنگ خاصیت ضد آب ، ضد روغن و ضد جرم میدهد.
در ضمن این  مواد  به دلیل کارایی  بالا سطوح را نيز حدود ٧٠ درصد ضد باكتري و ميكروب و قارچ ميكند.
یقیناً ميزان مصرف هر ليتر روي هر متر مربع سنگ با ميزان جذب آب سنگ متغير هست.

شرکت پاویر تجارت با استفاده از مواد مرغوب محافظتی  کلیه ی اقدامات  مربوط به نگه داری سنگ  را انجام میدهد.

نانو 3
نانو 4