ساب و پولیش :

این شرکت با بکارگیري تکنولوژي و دانش فنی روز اروپا امکان ارائه خدمات ساب روي بتن، سنگ، سرامیکپرسلانی و موزائیک و بر روي سطوح مختلف مانند کف،پله،پیشخوان و ... با کیفیت و استاندارد اروپا را دارامی باشد. همچنین این شرکت آمادگی خود را جهت عقد قرارداد با شرکتها جهت تمیزکاري دوره اي اماکن، اعلام میدارد .

سوپر شاین سنگ کف

سوپرشاین کف
سوپرشاین1

سوپر شاین سنگ دیوار

سوپرشاین دیوار
سوپرشاین دیوار 3

سوپر شاین لبه ی سنگ