• دستگاه Klindex Drum

دستگاه Klindex Drum

سیستم DRUM در این مدل بهترین راه برای جمع آوری مقادیر زیاد آب و گل است به ویژه آنهایی که در طول مراحل کف سازی ایجاد شده است.هنگامی که drumکامل است،"kit-drum " را می توان به یک drumدیگر متصل کرد.واشر منعطف این مدل در برابر سوختن کامل اتصال مقاوم است.
نسخه CPL شامل:

  • drum، چرخ دستی، هد موتور
  • آرنج دو طرفه
  • برس پلاستیکی
  • برس نواری
  • برس حصیری
  • دارای lance مسطح 30 سانتی متری
  • آرنج به شکل lance  مسطح
  • سطل جداکننده تراشه برای DRUM
  • فیلتر رسوب روغن

قیمتموتورولتاژبیشترین عمق کار/mm جریان هوا/متر مکعب بر ساعتنویزdB/Aتانک/ltابعاد/cmوزن/kgمدل
تماس بگیرید2 by-pass1-phase21804307420089*160*94110klindex drum

دستگاه Klindex Drum
دستگاه Klindex Drum
klindexdrum-4
klin