• دستگاه Levighetor 640
  • دستگاه Levighetor 640

دستگاه Levighetor 640

مدل پولیش هد K1000 این دستگاه با ابزارهای  100 میلی متری  بهترین دستگاه ساب و پرداخت در جهان است که موجب رسیدن به نتیجه ی بهتر در فرایند ساب میشود. این دستگاه برای کار در آپارتمان ها بسیار ایده آل است  و با قابلیت چرخش 360 درجه ای خود امکان حرکت در جهت های مختلف را دارد.این دستگاه تنها دستگاه تک فاز در جهان است که میتواند  وزنی حدود 160 کیلوگرم را تحمل کند و اجزای آن برای حمل آسان میتواند به 3قسمت تقسیم شود.از دیگر ویژگی های این نمونه میتوان به پد های نگه دارنده ،مخزن و چرخ های قابل هدایت اشاره کرد.

قیمتوزن kgابعاد دستگاه cmحجم تانک آب ltابعادابزار آلات mmمبدل جریان موتور mmسرعت موتور/ دور بر دقیقهسرعت ابزارآلات/ دور بر دقیقههرتزولتاژموتورمدل
تماس بگیرید10965*135*43183*100430200100050/602202900Levighetor640

دستگاه Levighetor 640
دستگاه Levighetor 640