لاک شفاف آکریلیک 2K HS

لاک شفاف آکریلیک 2K HS شرکت AKEMI یک پوشش پلی‌یورتانی حلالی کیفیت بالا بر پایه آکریلات سخت شده با ایزوسیانات‌ها است. این محصول با مشخصات زیر شناخته می‌شود:

- مقدار جامد بالا

- پرکنندگی عالی

- راحتی استفاده

- پایداری عالی در مقابل تأثیرات محیط زیستی و آب و هوا

- حفظ درخشندگی به میزان زیاد

- محافظت طولانی مدت برای وسایل نقلیه

1. در دمای زیر ºC 10+ آن را بر روی جسمی اعمال نکنید. بهترین دمای کاربردی ºC 15+ تا ºC 25+ است.

2. دو قسمت حجمی از لاک شفاف آکریلیک 2K HS از شرکت AKEMI کاملاً با یک قسمت حجمی از سخت‌کننده AKEMI معمول برای لاک شفاف آکریلیک 2K HS مخلوط می‌شود.

3. ویسکوزیته اسپری را با رقیق‌کننده آکریلات/PUR تنظیم کنید.

4. فرصت کاربری (پات لایفت) 4-5/2 ساعت با تفنگ اسپری در ºC 20 و 65% رطوبت نسبی.

5. برای چسبندگی پوشش 1 را اسپری کنید، زمان تبخیر 3-2 دقیقه، پوشش 1 را به طور یکنواخت اسپری کنید.

6. ابزار را می‌توان با رقیق‌کننده آکریلات/PUR تمیز کرد.

7. قبل از دور انداختن، مخزن آن را کاملاً تخلیه کنید.

رنگ: شفاف

درخشش : درخشندگی بالا

جامدهای وزنی : تقریبا 1-% تا +51(از مخلوط)

جامدهای حجمی : تقریبا 1-% تا +45(از مخلوط)

دانسیته :

تقریبا 1گرم بر میلی لیتر

زمان خشک شدن :

بدون غبار : تقریباً 1 ساعت

خشک شدن دستی: تقریباً 6 ساعت

خشک شدن در آون :

زمان تبخیر : 15-5 دقیقه (بسته به دمای اتاق)

زمان خشک شدن : بعد از 30 دقیقه در دمای هدف ºC 60