با توجه به زیاد بودن تعداد و تنوع بسیار کالا های کمپانی آکمی، شرکت پاویر تجارت ایرانیان به عنوان نماینده انحصاری آکمی در ایران برای معرفی آن ها در این وب سایت دسته بندی های مجزا در نظر گرفته اما در این بخش تمامی محصولاتی که می توان در پروژه های مختلف با اهداف و کارکردهای متفاوت استفاده شوند قرار گرفته اند.

ساختمان های در حال ساخت

ساختمان های ساخته شده