پاک کننده زنگار برای مرمریت

این محصول برای پاک کردن لکه های زنگار سطحی،ناشی از اشیاء و عناصر آهنی (کودهای شیمیایی،ابزار آلات،قطعات آهنی و ...) از روی سنگ های طبیعی و مصنوعی یا سنگ ساختمانی بتنی که نسبت به حلال ها حساس هستند مناسب میباشد.این محصول برای سطوح مرمریت یا سنگ های آهکی که قبلاً کار گذاشته شده اند و یا قرار است کار گذاشته شوند ایده آل است و میتوان از آن به دقت بر روی سطوح سنگی استفاده کرد زیرا هیچ تغییری در ظاهر سنگ ایجاد نمیکند.
این محصول رقیق، کمی قلیایی و آماده برای استفاده است. با استفاده از این محصول می¬توان زنگار را به راحتی با آب تمیز پاک کرد.
این محصول برای پاک کردن زنگارهای سطحی که از اشیاء و عناصر آهنی (مانند کودهای شیمیایی، ابزارآلات ،قطعات آهنی) روی سنگهای طبیعی و مصنوعی که نسبت به حلال¬ها حساس هستند ، تولید می¬شوند مناسب است.

این محصول برای پولیش کردن مرمریت و یا سنگ¬های آهکی که تازه کار گذاشته شده اند و یا قرار است کار گذاشته شوند، ایده آل است.

1- دمای ایده آل برای انجام کار 15 الی 25 درجه سانتی گراد است .

2- محصول را به صورت رقیق نشده به طور کامل روی سطح خشکی که باید فرآوری گردد بمالید.

3- به محصول اجازه دهید به مدت 5 الی 10 دقیقه روی سطح بماند .

4- در صورت لزوم تمیز کاری را به صورت دستی با یک برس یا سیم تمیز نمایید.

5- سطح را کاملا با آب فراوان شستشو دهید.

6- عملیات را تا از بین رفتن کامل زنگ زدگی ادامه دهید.

7- پس از فرآوری سنگ، توصیه می¬گردد با محصولات Akemi Stone Impregnation Akemi Stain Repellent, به منظور ممانعت از نفوذ رطوبت به داخل سنگ و جلوگیری از ایجاد هرگونه زنگ زدگی، استفاده شود.

- قبل از شروع کار پیشنهاد می شود یک ناحیه نمونه آماده کنید و قدرت پاک کنندگی را روی آن آزمایش نمایید.

- زنگ زدگی¬های عمیق را نمی¬توان پاک کرد.

- اجازه ندهید محصول خشک شود و در غیر اینصورت سطح را با آب فراوان و Akemi Stone Cleanerبشویید.

- اجازه ندهید محصول بیش از 10 دقیقه روی سطح بماند. (به دلیل خطر شکل گیری لکه)

- در ابتدای کار لکه ¬ها، بنفش به نظر می-رسند ولی پس از 1 الی 2 روز برطرف می شوند.

- وقتی در فضای بسته از محصول استفاده می¬کنید باید از سیستم تهویه هوای مطلوب استفاده نمایید.

- از تماس مستقیم محصول با گیاهان خود داری نمایید و در غیر این صورت با آب فراوان شستشو دهید.

- پس از استفاده کامل از محصول، محتویات قوطی را به طور کامل تخلیه نمایید و ظرف خالی را در محل بازیافت قرار دهید.

پوشش: به صورت موضعی

رنگ: بنفش کمرنگ، روشن

چگالی: حدود 1.10 گرم/سانتی متر مکعب

مقدار PH: حدود 9

طول عمر: حدود6 ماه در صورت نگهداری در مکان خنک، دور از یخ زدگی و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود.