پاک کننده قوی سنگ طبیعی

عامل تمیز کننده کمی قلیایی و آماده استفاده،عاری از فسفات و قابل تجزیه در محیط زیست است.استفاده از این محصول در مکان هایی که در ارتباط با مواد غذایی هستند ایمن و بی ضرر است (تایید شده توسط موسسه تست آلمان)

این محصول جهت تمیز کردن پیشخوان ها،پاک کردن باقیمانده های غذا،ردهای جزئی روغن و گریس،لایه های نازک از مواد مراقبت کننده سنگ بر روی سنگ های طبیعی و مصنوعی مثل مرمریت،تراورتن،موزائیک،گرانیت،آجر و اسلب های کوتو،تایل،fair-faced بتن و ظروف سفالین سنگ نما بکار میرود.