پاک کننده ی قاب چرخ

تمیزکننده قاب چرخ AKEMI از ترکیب مواد فعال سطحی آنیونی و کاتیونی، فسفات‌های فشرده و حلال‌ها ساخته شده است.
تمیزکننده قاب چرخ AKEMI یک عامل تمیزکننده همه منظوره برای تمامی قاب چرخ‌های ساخته شده از آلومینیوم و فولاد است.
1.قاب چرخ آلوده را با آب خیس کنید.

2.تمیزکننده قاب چرخ را اسپری کرده و مدتی به آن زمان بدهید تا اثر کند. سپس آن را با آب سرد بشویید.

-با توجه به عمل کردن بر شوینده‌ها و عوامل تمیزکننده (RVO-Waschmittelgesetz)، مواد فعال سطحی موجود در آن زیست تخریب پذیر است.

-در صورت استفاده درست، هیچ مشکلی برای پروسه اصلاح پساب ایجاد نمی‌کند.

-این محصول عاری از فسفات است.

-این محصول در دفتر فدرال برای حفاظت از محیط زیست (Umweltbundesamt) با شماره 0944 0035 ثبت شده است.

تذکر مهم :

اطلاعات بالا بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کابردی ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگذار مختلف، این اطلاعات- و همچنین دیگر توصیه‌های فنی مکتوب یا غیرمکتوب- باید به عنوان تذکرات غیراجباری تلقی شوند. مصرف‌کننده در هر مورد خاص موظف است که آزمون‌های عملکردی، که شامل اهداف محصول بوده اما به آن محدود نمی‌شود، را در ناحیه‌ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند.