پرایمر AP 10 AKEMI یک پرایمر تک جزئی برای سیلیکون‌های AKEMI برای بهبود چسبندگی است.
پرایمر AP 10 AKEMI برای آستر زدن اطراف اتصالات پیش از اعمال سیلیکون‌های AKEMI بر روی سطوح متخلخل، جاذب، معدنی مانند سنگ طبیعی، بتن، آجر‌ها، چوب و سیمان استفاده می‌شود. این ماده در نواحی داخلی و بیرونی برای اتصالات دیوار، کف و سقف به منظور بهبود چسبندگی درزگیر سیلیکون استفاده می‌شود.
1.نواحی تماسی باید خشک، تمیز و عاری از گرد و غبار و گریس باشد.

2.بسته به تخلخل و ظرفیت جذب این ماده را 2-1 بار با یک برس و به صورت خیس-روی-خیس بر روی سطح اعمال کنید.

3.از سطوح اصلاح شده در مقابل رطوبت و گرد و غبار محافظت کنید.

4.بعد از مدت زمان 60-30 دقیقه، می‌توان درزگیر سیلیکون را اعمال کرد.

-به منظور پیشگیری از ایجاد لکه، پرایمر را بر روی نواحی قابل دیدن اعمال نکنید.

-ابزار را می‌توان با رقیق‌کننده جهانی AKEMI تمیز کرد.

-برای دفع مناسب ضایعات باید ظرف را کاملاً تخلیه کنید.