آکپوکس1009 دارای ویکوزیته پایین، دو جزئی و به عنوان یک سیستم رزین اپوکسی محسوب می شود که با هادرنر آمین اصلاح شده است و برای پرکردن کامل ترک ها و منافذ بزرگ استفاده می شود.ویژگی های آکپوکس1009 به شرح زیر است:

• سریع سفت می شود

• قابلیت نفوذ بالا با توجه به ویسکوزیتی پایین

• شفافیت

• تغییر رنگ ایجاد نمیکند، به همین خاطر برای سنگ های با رنگ روشن مناسب است

• عاری از حلال

• مقاومت در برابر شرایط آب و هوا

• دارای ویژگی هایی برای سهولت در عمل ساب و پولیش

• افزایش استحکام و کیفیت سطح سنگ طبیعی

• افزایش بازده و بهره وری

آکپوکس1009 به طور عمده در صنعت سنگ برای تقویت اسلب سنگ ها ی طبیعی متخلخل و شکاف دار، بتن و (ASHLEY) بتن و افزایش کیفیت سطح آنها استفاده می شود. همچنین ماده به همراه الیاف فیبرگلاس برای تقویت اسلب سنگ های طبیعی شکننده استفاده می شود.محصول سفت شده اگر در برابر نور فرا بنفش یا گرما قرارگیرد، رنگ آن تمایل به زردی پیدا میکند.
1. اسلب سنگ ها باید از بر اساس ضخامتشان از قبل کالیبره، تمییز و خشک شوند.

2. براساس وزن چهار قسمت از جزء A و یک قسمت از جزء B (برای مثال 100g و 25g ) باید کاملا مخلوط شوند تا جاییی که رگه ها در مخلوط از بین برود. براساس حجم هفت قسمت از جزء A و دو قسمت از جزء B(برای مثال175 ml و 50 ml ) باید مخلوط شود. در مقدارها ی بیشتر با استفاده از دستگاه های اندازه گیری و مخلوط برای محصولات آکپوکس ساده تر خواهد بود.

3. در صورت لزوم میتوانید از خمیر رنگ آکپوکس برای رنگ امیزی استفاده کنید(حداکثر تا5%).

4. مخلوط تقریبا 5-12 دقیقه در دمای 20ºc قابل استفاده خواهد بود و باید به وسیله یک پخش کننده با دندانه های ملایم روی کل سطح اعمال شود. در صورتی که شکاف های زیاد و جذب بالا باشد مقدار بیشتری از مواد بر روی سطح میماند.ترک ها و شکاف هایی که بسیار عمیق هستند باید قبل از استفاده از آکپوکس1009 پر شوند.

5. سطح کار باید بعد از 6 ساعت ماندن در دمای اتاق ساب خورده و پولیش شود.

6. فشار سگمنت های دستگاه پولیش و ساب باید نهایتا 1 یا 1.5 بار باشد.

7. میتوانید ابزار را با تینرعمومی آکمی تمییز کنید.

8. گرما سرعت سفت شدن را افزایش و سرما کاهش میدهد.

9. قبل از دفن قوطی، آن را کاملا تخلیه کنید.

• ویژگی های شیمیایی و مکانیکی بهینه زمانی حاصل می شود که اجزا به نسبت دقیق مخلوط شوند. مقدار اضافی هاردنر یا چسب باعث پلاستیکی شدن یا تغییر رنگ در قسمت های حاشیه ای می شود.بسته به نوع سنگ رنگ سطح مورد نظر ممکن است کمی دچار تغییر شود یا بدون تغییر بماند. ممکن است نفوذ رنگ در سطوح شکاف دار بیشتر قابل توجه باشد.به همین دلیل پیشنهاد می شود ابتدا آن را بر روی یک نمونه یا قسمتی که قابل توجه نباشد امتحان کنید.

• برای محافظت از دستان خود از دستکش مایع آکمی استفاده کنید.

• در زمانی که جزءA وجزء B را از ظرف حاوی ان خارج میکنید باید کاملا مجزا باشند.

• اگر رزین قبلا سفت یا به صورت ژله ای شده باشد، دیگر قابل استفاده نیست.

• با استفاده از سگمنت های ساب و پولیش با کیفیت به ترین سطح را به دست می دهد.

• این محصول در دمای زیر 15ºC استفاده نشود زیرا به حد کفایت سفت و محکم نمی شود.

• رزین سفت شده با استفاده از حلال برطرف نخواهد شد.

تنها به صورت مکانیکی یا در دمای بسیار بالا (>200ºC) اتفاق خواهد افتاد.

• اگر رزین به شکا صحیح عمل کند، در زمانی که مراحل سفت شدن کامل شده است برای سلامتی خطر و زیانی نخواهد داشت.