چسب سیلیکون دارای ایمنی غذایی

این محصول بطور ویژه برای متصل کردن و گسترش دادن بندها در کاربردهای آب آشامیدنی و غذا،مخزن ها و فیلترهای آب آشامیدنی،آشپزخانه،صنایع لبنیات،فروشگاه های عرضه کننده گوشت،کشتارگاه ها،انبار نگهداری مواد در دمای کم بعلاوه تولید آکواریوم و غیره بکار میرود.