از موارد  استفاده این محصول میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • مناسب برای اتاق های خشک 

  • پر کننده ی مفاصل 

 

این محصول در اندازه های متفاوتی به قطر 10،15،20و....موجود میباشد.

 

 

موارد استفاده ی این محصول :

  • مناسب برای اتاق های مرطوب و فضاهای بیرون

  • پرکننده ی مفاصل 

 

این محصول در اندازه های متفاوت 6,8,10 و... موجود میباشد.